Risker vid plastikkirurgi

Även om komplikationer är mycket ovanliga, så bör alla vara medvetna om vilka riskerna är och hur sannolikt det är att du drabbas av det.

Sammanfattning:

 • Alla operationer innebär en viss risk, men komplikationer är mycket ovanliga
 • Personal med lång erfarenhet och specialistkompetens minimerar risken
 • Prata med plastikkirurgen, och se till att de förstår vilka förväntningar du har
 • Riskerna brukar delas upp i estetiska risker och hälsorisker
 • Polarkliniken opererar efter Golden Standard, och har kvalitetsgaranti

Risker vid plastikkirurgi
Alla operationer innebär risk för komplikationer och biverkningar. Mätningar har visat att sannolikheten att drabbas av komplikation till följd av plastikoperation i Sverige är låg –omkring 1–2 procent av genomförda ingrepp – och i de flesta fall rör det sig inte om några svåra konsekvenser. Men även om det är väldigt ovanligt att patienter hos Polarkliniken drabbas så bör alla vara medvetna om vilka riskerna är, och hur sannolikt det är att du drabbas av det.

Risknivån påverkas i första hand av:

 • Klinikens kompetens och erfarenhet
 • Omfattningen av operationen
 • Patientens fysiska förutsättningar
 • Förväntningar

Riskerna kan delas upp i två grupper: Estetiska risker och hälsorisker.

 

 1. Estetiska risker vid plastikkirurgi

Den största risken för dig som patient är att resultatet av operationen inte motsvarar dina förväntningar. Kanske upplever du inte att förändringen blev lika stor som du tänkt dig, eller tvärt om att förändringen blivit större än förväntat. 

Patienten kan exempelvis uppleva att operationsärr är mer framträdande än denne väntat sig. Ett annat exempel förekommer ibland vid bröstförstoring, då patienten upplever att det finns en märkbar asymmetri.

Tänk på att: Risken för missnöje grundar sig mycket i individens förväntningar och upplevelsen av resultatet. Därför är kommunikationen mellan plastikkirurg och patient avgörande. Polarkliniken har ett ansvar att ge tydlig och korrekt information om vilket det förväntade resultatet kan bli, och vilka risker som finns vid just detta ingrepp. Om något känns oklart – våga fråga! Det finns inga dumma frågor, och en estetisk operation är ett stort beslut.

 

2.Hälsorisker vid plastikoperation

En operation innebär alltid vissa risker. Vid vissa former av kirurgi förekommer narkos eller lokalbedövning, och i sällsynta fall förekommer komplikationer. De risker du behöver vara medveten om är:

 • Blödning
 • Infektion
 • Dålig sårläkning
 • Svullnad
 • Känselförändringar
 • Ärr
 • Allergiska reaktioner
 • Lokalbedövning och narkos

Polarklinikens personal är specialistutbildade och mycket erfarna inom narkos, smärtlindring och plastikkirurgi, och opererar alltid utifrån de mest säkra och beprövade tekniker som finns tillgängliga. Ändå finns alltid en viss risk för komplikation.

Vi informerar om alla risker, och finns tillgängliga både före och efter operation om du har några frågor.

 

 1. Om du blir missnöjd med resultatet av din operation

Polarkliniken erbjuder alltid återbesök – på plats eller via webben – där vi kontrollerar läkningsprocessen och resultatet. Polarkliniken opererar efter Golden Standard och har kvalitetsgaranti – skulle komplikationer uppstå justerar vi dessa utan kostnad under första året. Vid vissa förutsättningar är en andra operation nödvändig, då utförs den till självkostnadspris. Vid enstaka fall krävs en kompletteringsoperation, till exempel ett lyft efter bröstförstoring. Vilka fall det gäller hittar du här.